Trafik Cezaları ve Kazalar


Kiralama süresince oluşacak tüm sürücü ihlal cezaları (sürücüye tebliğ edilmeyen cezalar dahil) ve otoyol geçiş ihlal cezaları kiralayana aittir. Kiralama bitmiş dahi olsa daha sonra firmamıza ulaşan bu ceza kiralayandan tahsil edilir. Bildirilmeyen, zamanında ödenmeyen ileri bir tarihte tarafımıza trafikçe tebliğ edilen cezalar, gerekli evraklar ilgili vergi dairesine tebliğ edilmek üzere ceza bedeli ve tüm faizleri kiralayanın TC kimlik no’su üzerine aktarılır. Lütfen bu konuda sıkıntı yaşamamak için araç cezalarınızı zamanında ödeyiniz.
Herhangi bir kaza durumunda, kiralayan kişi kaza tutanağı ve kazanın fotoğrafını tarafımıza iletmesi halinde kaza kasko tarafından karşılanmaktadır Aksi takdirde, kazanın masrafları kiralayan şahısa aittir. Lütfen kaza tutanağı ve fotoğraf konusunda titiz davranınız.