Kaza Sigortası


Kiralanan araçta çarpışma sonucu oluşacak hasarları kapsar.

Hasar durumunda taraflar aralarında anlaşamamış iseler, yetkili kolluk gelinceye kadar kesinlikle aracın kaza pozisyonu değiştirilmemelidir. 


Gerekli alkol ve  trafik raporları alınıp hasar anından itibaren en geç 48 saat içinde ofisimize teslim edilmelidir. Aksi takdirde sigorta geçersiz sayılacak ve müşteri sorumluluk altına girecektir.

Oluşacak hasarın ilk 500 TL ile 1000 TL arasındaki kısmı (Araç gruplarına göre bu miktar değişir) sigorta muafiyet kapsamında olup, kiralayana aittir.  

Kiralama başlangıcında isteğe bağlı olarak 'Muafiyet Sigortası'' belli bir ücret karşılığında satın alınabilir. Bu ücret araç gruplarına göre ve kiralama süresine göre farklılık gösterir.

Kaza Sigortası, kullanım hataları sonucu oluşabilecek mekanik arızaları, kontak anahtarı kayıplarını, stepne/avadanlık/ruhsat/cant kapağı/silecek/anten kayıplarını, yanlış yakıt dolumunu, far ve Radyo/CD çaların açık unutulması sonucu oluşacak akü masraflarını, yanlış yakıt dolumunu, lastik yarılmalarını, cam ve far kırılmalarını, çocuk koltuğu, navigasyon cihazı, araç ekipmanlarının çalınmasını veya bu ekipmanlarda oluşacak hasarlarıı, araç dönüşünde oto kuaför temizliği gerektirecek kadar aracın kirli iade edilmesinden dolayı ekstra maliyet gerektiren temizlik masraflarını, sigara/döşeme yanıklarını karşılamaz. 

Kaza trafik raporlarına göre, kiralayanın %100 kusurlu olduğu hasarlarda veya araçtaki sigorta kapsamı dışındaki masraflardan dolayı, aracın serviste geçireceği süre ya da tekrar kiraya hazır olana kadar geçecek süre, iş kaybı olarak, kiralama kontratındaki günlük kira ücretinden hesaplanarak tahsil edilir.