Hırsızlık Sigortası


Kiralama süresi içerisinde park halindeki aracın anahtarsız şekilde zorlanarak çalınması durumunu kapsar. 

Çalınma ihbar tutanağının en yakın polis/jandarma karakolundan alınarak 24 saat içinde firmamıza, dolayısı ile sigorta şirketine bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sigorta geçersiz sayılacaktır. 

Sigorta şirketi araç bedelinin, sigorta muafiyet bedeli düşüldükten (araç grubuna göre 500.oo TL-1000.oo TL) sonraki kısmını karşılar. 

Aracın anahtarı kiralayan tarafından firmamıza iade edilmelidir, Anahtarın sigortaya ibraz edilememesi durumunda sigorta şirketi bu vakayı 'Emniyeti   Suistimal' olarak değerlendirecek ve ve ödeme yapmayacaktır. Bu durumda araç bedeli kiralayan tarafından ödenir. 

Aracın çalınması ile sigortanın araç bedelini ödemesi arasında geçen süre 'iş kaybı'  olarak kiralayandan tahsil edilir. Kiralayanın sorumluluğu maksimum 30 günle sınırlıdır.

Hırsızlık sigortası kapsamında;

İsteğe bağlı 'Muafiyet Sigortası'  
İsteğe bağlı 'İş Kaybı sigortası' 

ek bir bedel karşılığında satın alabilirsiniz.